banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Oran ve Tutarlar İçin 2024 Güncellemesi

30 Aralık 2023 tarihli 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun çeşitli maddelerinde yer alan oran ve tutarlar 2024 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Yeni vergi tarifesine ilişkin bilgiler bir önceki 2024-02 sayılı Bültenimizde açıklanmıştır. Güncellenen diğer oran ve tutarlar aşağıda listelenmiştir.

KONU

2024TUTAR

GVK İLGİSİ

Gelir Vergisinden Muaf Tutulan İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satış Hasılatına İlişkin Sınır

1.100.000 TL

Md. 9/10

Mesken Kira Gelirleri İçin İstisna Tutarı

33.000 TL

Md. 21

Hizmet Erbabına İşyeri Dışında Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin Günlük İstisna Tutarı

170 TL

(KDV dahil 187 TL)

Md. 23/8

 

İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin Günlük İstisna Tutarı

88 TL

 

Md.23/10

 

·         Birinci Derece Engelliler İçin Engellilik İndirimi Tutarı

·         İkinci Derece Engelliler İçin Engellilik İndirimi Tutarı

·         Üçüncü Derece Engelliler İçin Engellilik İndirimi Tutarı

6.900 TL

4.000 TL

1.700 TL

Md.31

Kiralama Yoluyla Edinilen Binek Otomobillerin Her Birine İlişkin Gider Yazılabilecek Aylık Kira Tutarı

26.000 TL

Md. 40/1

Md. 68/5

Binek Otomobillerin İktisabına İlişkin Gider Yazılabilecek ÖTV ve KDV’nin Toplam Tutarı

690.000 TL

Md. 40/1

Md. 68/5

Binek Otomobillerde Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar (ÖTV ve KDV Hariç)

790.000 TL

Md. 40/7

Md. 68/4

Binek Otomobillerde Vergilerin Maliyet Bedeline Eklendiği veya Binek Otomobilin 2. El Olarak İktisap Edildiği Hallerde Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar

1.500.000 TL

Md. 40/7

Md. 68/4

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (2024 Yılı gelirlerine uygulanmak üzere)

87.000 TL

Mük. Md. 80/3

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı (2024 Yılı gelirlerine uygulanmak üzere)

200.000 TL

Md. 82/2

Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı (2024 Yılı gelirlerine uygulanmak üzere)

13.000 TL

Md. 86/1-d

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Azami Vergi İndirim Tutarı (1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere)

6.900.000 TL

Mük. Md. 121

Tebliğ 30.12.2023 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-12.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı  

Makale metnini kopyala