banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi Beyanı İle İlgili Rehberler

Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre 2023 yılında gelir elde edenlerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 Mart 2024 Cuma tarihinden başlayarak 1 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar vermeleri gerekmektedir. Verilecek beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. 

 Gelir Vergisi Sistemimiz beyan esasına dayanmakla birlikte, vergi tahsilatının önemli bir kısmı stopaj yoluyla yapılmaktadır. Bu nedenle, beyanname yoluyla vergilenen mükellef sayısı sınırlıdır. Bununla birlikte, son yıllarda yapılan mevzuat değişiklileri ve vergi denetimlerinde teknoloji kullanımının artması nedeniyle beyanname vermesi beklenen mükellef sayısı artmaktadır. Örneğin, tek işverenden tümüyle stopaja tabi tutulmuş olsa dahi 2023 yılında 1.900.000 TL’yi aşan tutarda ücret geliri elde edenler beyanname vermek zorundadır. 

Gelir vergisine tabi kazanç ve iratlar şu unsurlardan oluşmaktadır.  

 • Ticari kazançlar, 
 • Zirai kazançlar, 
 • Ücretler, 
 • Serbest meslek kazançları, 
 • Gayrimenkul sermaye iratları, 
 • Menkul sermaye iratları, 
 • Diğer kazanç ve iratlar. 

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 

Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler ise, yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden verebilecekleri gibi, kâğıt ortamında düzenleyerek vergi dairesine de verebilirler. 

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflerin yararlanabileceği indirimler mevcuttur; bunların da gözden kaçırılmaması gerekmektedir. 

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek mükelleflerin yararlanmaları amacıyla gelir unsurları itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda listelenen açıklayıcı rehberler ve broşürler hazırlanarak internet sitesine konulmuştur.  

 • Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 
 • Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 
 • Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 
 • Hazır Beyan Sistemi Broşürü 
 • Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 
 • Türkiye'de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi 
 • The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers (İngilizce) 
 • Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi 
 • Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 
 • Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi 
 • Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü 
 • G.V.K. Geçici 67'inci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi 
 • Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları 
 • Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi 
 • Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri 
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü 

Gelir İdaresi Başkanlığı rehberlerine aşağıdaki link üzerinden erişilebilir.  

https://www.gib.gov.tr/node/175791 

Saygılarımızla, 

Ahmet Cangöz 

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala