banner image
Basılı Bültenler

Gecikme Zammı Oranının Belirlenmesi Hakkında

21.05.2024 tarih 32552 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %4,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-22.pdf

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala