banner image
Basılı Bültenler

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 1 Temmuz 2024'e Kadar Değiştirilmesi Zorunlu Tutulmuştur

30.12.2023 tarihli 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 557 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin kullandıkları eski nesil ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesi ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartları ile ödeme imkânı sağlanması zorunluluğuna ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz sürekli çevrimiçi çalışabilen, IP tabanlı, oluşturduğu fiş ve mali raporları güvenli şekilde iletebilen cihazları ifade etmektedir.

Buna göre;

  • Halen eski nesil ödeme kaydedici cihazları kullananların, mali hafızanın dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ile değiştirmesi gerekmektedir.
  • Halen yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan mükelleflere 1/7/2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yaparak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasını kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda satın alınan yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, 1/7/2024 tarihini geçmemek şartıyla, fatura tarihini takip eden 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanması ayrıca mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların da hurdaya ayrılması gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğ 30.12.2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

557 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-15.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı  

Makale metnini kopyala