banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında

21.05.2024 tarih ve 32552 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4) ile beraber elektronik defterlere verilme süreleri belirlenmiştir.

2024 Ocak dönemi için oluşturulacak e-defterlerden ile bu dönemi takip eden dönemlere uygulanmak üzere 21.05.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240521-5.htm

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala