banner image
Basılı Bültenler

Değerli Konut Vergisi Matrahına Esas Olan Tutar İçin 2024 Güncellemesi

30 Aralık 2023 Tarihli 2. Mükerrer Resmî Gazetede yayınlanan 84 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılına ait emlak vergi değerleri ile 2024 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri ve 2024 yılında uygulanacak olan değerli konut vergisi matrahına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Değerli Konut Vergisi Matrahının Tespiti

Değerli Konut Vergisi 1319 sayılı Yasanın 42-49'uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Verginin matrahı, bina vergi değerinin 42 nci maddede yer alan tutarı aşan kısmıdır.

2024 yılında uygulanacak olan söz konusu Değerli Konut Vergisi tutarı, 2023 yılına ait tutarın 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%58,46/2=) %29,23 oranında artırılması suretiyle 12.880.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Verginin matrahı, 2014 yılı için emlak vergisi değerinin 12.880.000 TL’yi aşan kısmıdır. 2024 yılında uygulanacak olan alt ve üst sınırları, 2023 yılına ait değerlerin aynı oranda (%29,23) oranında artırılması suretiyle aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Buna göre; değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

  • 880.000 TL ile 19.321.000 arasında olanlar (bu tutar dahil) 12.880.000 TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)
  • 763.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 19.321.000 TL’si için 19.323 TL, fazlası için (Binde 6)
  • 763.000 TL’den fazla olanlar 25.763.000 TL’si için 57.975 TL, fazlası için (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

Söz konusu Tebliğ 30.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak 1.1.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

84 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-9.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala