banner image
Basılı Bültenler

Beyanname ve Bildirim Sürelerinin Uzatılması Hakkında

26.04.2023 tarih ve VUK-167/ 2024-5 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Form Ba/Bs ve Elektronik Defter Beratları yükleme süreleri aşağıdaki şekilde uzatılmıştır.

1.      30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2.      30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3.      Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 10 Mayıs 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/20745

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala