banner image
Basılı Bültenler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 sayılı Kanun Genel Tebliği Hakkında

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 sayılı Kanun Genel Tebliği Hakkında    

 

16.05.2024 tarih ve 32548 no.lu Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:6) ile beraber mücbir sebep ilan edilen bölgelerde 31.08.2024 tarihinde sona erecek olan mükelleflerin 30.11.2024 tarihine kadar başvuru yapabileceği, birinci taksitin 31.12.2024 tarihine, ikinci taksitin 31.01.2025 tarihine kadar, diğer taksitlerin takip eden aylarda ödenmesine ilişkin hususlar belirtilmiştir. 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240516-4.htm

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala