banner image
Basılı Bültenler

Ba Bs formlarına dahil edilmeyecek belgeler

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10.1.2024 tarihinde yapılan duyuruda Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Yapılan açıklamaya göre; 2024/1 dönemine ait Form Ba ve Form Bs bildirimlerinden başlamak üzere, aşağıdaki işlemlerin Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

  • İthalat işlemlerine ilişkin belgeler,
  • Kira ödemelerine ilişkin belgeler,
  • Sigorta poliçeleri,
  • Sigorta komisyon gider belgesi,
  • Elektronik ürün senedi (ELÜS)

Ayrıca daha önce bildirilme zorunluluğu kaldırılan aşağıdaki işlemlerin de söz konusu bildirimlerde yer verilmesine gerek bulunmadığı hatırlatılmıştır.

  • VUK kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen ihracat faturası, döviz ve kıymetli maden alım-satım belgesi, müstahsil makbuzu gibi belgeler,
  • Noterlik makbuzları,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya aşağıdaki link üzerinden erişilebilir.

https://www.gib.gov.tr/form-ba-form-bs-bildirimlerine-dahil-edilmemesi-gereken-belgelere-iliskin-duyuru

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala