banner image
Basılı Bültenler

2024 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

30 Aralık 2023 tarihli 2. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu'nun çeşitli maddelerinde yer alan oran ve tutarlar 2024 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. Bunlar arasında gerçek kişilere uygulanan artan oranlı vergi tarifesi de bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunun 103'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tarife, mükelleflerin 2024 takvim yılı ücret dışındaki tüm gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir

110.000 TL'ye kadar

%15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası

%20

580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası

%27

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, fazlası

%35

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, fazlası

%40

Tarife, 2024 takvim yılı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir

110.000 TL'ye kadar

%15

230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası

%20

 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası

%27

 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası

%35

 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası

%40

Tebliğ 30.12.2023 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-12.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala