banner image
Basılı Bültenler

2024 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

15.05.2024 tarih ve VUK-168/2024-6 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile beraber 17.05.2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibariyle beyanname verme tarihi 17 mayıs 2024 günü sonu itibariyle beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2024 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://gib.gov.tr/node/176532/pdf

 

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala