banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılı Gelir Vergisi Beyannameleri ve İlgili Süreçlerin Uzatılması Hakkında

28 Mart 2024 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 166 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerine göre;

  • 2023 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin vergilerin ödeme süreleri, 1 Nisan 2024 tarihinden 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  • 2024 Şubat dönemi Ba ve Bs Formları'nın verilme süresi de 1 Nisan 2024 tarihinden 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  • Elektronik defter kullanıcıları için, e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenmesi gereken Elektronik Defter Beratları'nın süresi, 1 Nisan 2024 tarihinden 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

166 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin içeriği aşağıdaki gibidir. 
 
Saygılarımızla, 
Ahmet Cangöz 
Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

 

T.C. 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı

  
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/166

Konusu: 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 28/3/2024

Sayısı: VUK-166/ 2024-4

1. Giriş:

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 ve mükerrer 242 nci maddelerindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:

1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

4. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 
Duyurulur.

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

Makale metnini kopyala