banner image
Basılı Bültenler

Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin Bankaya Satılmasında Döviz Dönüşüm Desteği Sağlanacaktır

26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete’de “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)” yayımlandı.

Söz konusu Tebliğ kapsamında, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankası’na satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Sirkülerimize konu olan Tebliğ, yürütme ve yürürlük maddeleri dahil toplam 8 maddeden oluşmakta olup, Tebliğ’de yer alan önemli görülen hususlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1) YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİN MERKEZ BANKASINA SATILMASINDA DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ SAĞLANMASI:

Tebliğ’in 4 üncü maddesine göre, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı sırasında, Merkez Bankası tarafından belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartı ile, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödenecektir.

Banka aracılığıyla Merkez Bankasına yapılan satış esnasında bu kapsamda alınan taahhütler için hesaplanan döviz dönüşüm desteği tutarı Merkez Bankasınca firmaya ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacağı da ilgili Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilmiştir.

Bu kapsamda yapılan döviz dönüşüm desteği ödemelerine ilişkin usul ve esaslar Merkez Bankası tarafından belirlenecektir.

2) YURT DIŞI KAYNAKLI DÖVİZLERİN TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ SAĞLANMASI:

Bilindiği üzere, İhracat Genelgesi’nin ek 1 inci maddesi uyarınca, 18 Nisan 2022 tarihinden itibaren, ihracat bedel kabul belgesine (İBKB) veya döviz alım belgesine (DAB) bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunludur.

Sirkülerimize konu olan  Tebliğ’in 5 inci maddesine göre, yurda getirilen yurt dışı kaynaklı dövizin en az yüzde 40’ı Merkez Bankasına satıldıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmının dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi ve Merkez Bankası tarafından belirlenecek süre boyunca Merkez Bankasına satılan tutardan daha fazla döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği sağlanacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala