banner image
Basılı Bültenler

YMM Tasdik Raporlarında Mücbir Sebep İlan Edilen Bölgelerdeki Mükellefler Bakımından Karşıt İnceleme Tutanaklarına İlişkin Esaslar Belirlenmiştir

30 Mart 2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No:47)  ile yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarında mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki mükellefler bakımından karşıt inceleme tutanağına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Bilindiği üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde 06 Şubat 2023-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmişti.

 Sirkülerimize konu olan Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarında mücbir sebep ilan edilen illerdeki mükellefler bakımından karşıt inceleme tutanağına ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • Yeminli Mali Müşavirler tarafından düzenlenecek tasdik raporlarında, mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki mükellefler için yapılacak karşıt incelemelerde, söz konusu mükelleflerin defter ve belgelerinin zayi olduğuna ilişkin zayi belgesinin bulunması halinde, zayi olan defter ve belgelerin ait olduğu dönemlere ilişkin karşıt inceleme tutanağı aranmayacaktır.
  • KDV iadelerinde yapılacak karşıt incelemelerdeki yüzde 80 oranının hesaplanmasında öncelikle mücbir sebep ilan edilen yerler dışında faaliyet gösteren mükellefler ile mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan ve kanuni defter ve belgeleri zayi olmayan mükelleflerden alınan mal ve hizmetlere ilişkin karşıt incelemelerin dikkate alınması gerekmektedir.
  • Yukarıda belirtilen yüzde 80 oranına ulaşılamadığı takdirde, mücbir sebep ilan edilen yerlerde yer alan ve kanuni defter ve belgeleri zayi olan mükelleflere ait defter ve belgelerde belirtilen tutarlar da karşıt inceleme tutanağı bulunmaksızın bu oranın hesabında dikkate alınabilecektir.
  • YMM tasdik raporlarında mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan ve defter ve belgesi zayi olan mükellefler nezdinde yapılamayan ancak karşıt inceleme hesabında dikkate alınan belgelerin doğruluğuna ilişkin açıklamalara ve diğer tevsik edici belgelere (nakliye, ödeme, irsaliye ve benzeri) yer verilecektir.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bahsi geçen konulara ilişkin örnekli açıklamaların yer aldığı Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No:47)

 

Saygılarımızla

 

Makale metnini kopyala