banner image
Basılı Bültenler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Bazı Değişiklikler Yapılmıştır

10 Mart 2023 tarihli ve 32128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Karar 7 maddeden oluşmakta ve ilgili karar kapsamında yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

  • Elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlara yatırım yeri tahsis edilemeyeceği Karar'a eklenmiştir.
  • US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngörme halatı vb.), bölgesel destekler kapsamından çıkarılarak, öncelikli yatırım konularına eklenmiştir.

·        Lisanssız faaliyet kapsamında güneş enerjisi sistemleri ve rüzgâr enerjisi sistemleri yatırımlarına ilişkin tamamlama vizesinin, geçici kabul belgesinin tasdikli sureti yeminli mali müşavir raporu ile yapılabileceği Karar'a eklenmiştir.

·        Eklenen geçici maddeler ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde 06 Şubat 2023 tarihi itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri için ilave 3 yıl süre uzatımı hakkı tanınmış, bu bölgedeki yatırım teşvik belgeleri ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu bölgelerde faiz ve kâr payı desteklerine yönelik ilave düzenlemeler yapılmıştır.

·        Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Sivas illerinde yapılacak “Derinin tabaklanması ve işlenmesi” konulu yatırımlar bölgesel destek kapsamına alınmıştır.

Sirkülerimize konu olan Karar kapsamında yapılan değişiklikler, Karar’ın yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup; önemli görülen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

6923 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na eklenen geçici 16 ncı madde ile, 6 Şubat 2023 tarihinden önce müracaat edilen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde yapılmakta olan yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmaksızın üç yıl uzatılmış sayılır.

Aynı Karar’a eklenen geçici 17 nci maddenin 1 inci fıkrasına göre, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesindeki yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak müracaatlara istinaden bu illerde ve ilgili ilçede düzenlenecek yatırım teşvik belgeleri kapsamında;

·        Yatırımların finansmanı için kullanılan kredilere ve yapılan finansal kiralama borçlanmalarına ilişkin 11’inci maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen geri ödeme yükümlülüklerinin, Mart 2023 dönemi vadesinden Mart 2025 dönemi vadesine kadar (belirtilen dönem vadeleri de dahil) yerine getirilememesi durumunda, faiz veya kâr payı desteği ödemeleri açısından geri ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmediğine ilişkin işlem tesis edilmez ve ödeme tarihinden sonra yerine getirilmesi durumunda ise yükümlülüğün vadesinde yerine getirildiği kabul edilerek destek ödemesi yapılır.

·        Kullanılan kredinin bakiye kısmının tahsil ve tasfiyesi için kullanılacak ve teşvik belgesinin yatırım süresi içinde aracı kurum tarafından Bakanlığa bildirimi yapılacak olan yeniden finansman kredisi ilave bir kredi olarak değerlendirilmez.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar No: 6923)

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala