banner image
Basılı Bültenler

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran 1 Aralık İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir

1 Kasım 2023 tarihli T.C. Merkez Bankası Tebliği ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %36,75 olarak belirlenmişti 13 Kasım 2023 tarihli “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Kapsamında Yapılan Reeskont İşlemlerinde Kullanılan Oran Belirlenmiştir” başlıklı Bültenimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa, 01.12.2023 tarih ve 32386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto faiz oranı yıllık %40,75, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı ise yıllık %41,75 olarak değiştirilmiştir. Değişiklik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285. maddeleri kapsamında senette veya vadeli çekte faiz nispeti belli edilmemişse 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde %41,75 oranının kullanılması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231201-10.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı  

Makale metnini kopyala