banner image
Basılı Bültenler

Vakıflara Vergi Muafiyeti İmkânı Sağlayan 5 Seri Numaralı Genel Tebliğ Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır

25 Mart 2023 tarihli ve 32143 sayılı Resmî Gazete’ de Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5) yayımlanmıştır.

Sirkülere konu olan Tebliğ’e göre;

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep hali ilan edilmiş olan yerlerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas) merkezi, şubesi veya iktisadi işletmesi bulunan Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıfların 2022 yılına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirmeleri gereken;

  • Dönem sonu bilanço ve gelir gider tablosu,
  • Bir yıllık faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren kesin bütçeler
  • Yıllık faaliyet raporu
  • Yeminli mali müşavir tasdik raporu
  • Vakfa ait iktisadi işletme bulunması halinde bunlara ait bilanço ve gelir tablolarının

ibraz edilme tarihi, söz konusu yerlerde mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca bu yerler dışında merkezi bulunan, ancak mücbir sebep hali kapsamında olan yerlerde faaliyette bulunan meslek mensuplarıyla aralarında deprem tarihi itibarıyla “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi” bulunan Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflar da bahsi geçen süre uzatımından faydalanabileceklerdir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 5)

Saygılarımızla

 

Makale metnini kopyala