banner image
Basılı Bültenler

Teknopark ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8004)” yayımlandı.

Buna göre; gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan bilişim personeli için uzaktan çalışma süresi %100 bunların dışında kalan personel için %75 olarak uygulanmaya 2024 yılı sonuna kadar devam edilecektir.

Söz konusu Karar 28.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-18.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala