banner image
Basılı Bültenler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde Personeller İçin Uzaktan Çalışma Oranı Belirlenmiştir

20 Nisan 2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma oranı belirlenmiştir.

Söz konusu Karar’a göre, bilişim personeli için uzaktan çalışma oranı 1 Nisan-31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yüzde 100, bilişim personelleri haricinde olanlar için ise uzaktan çalışma oranı 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yüzde 75 olarak belirlenmiştir.

7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile ar-ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, Bakanlık tarafından belirlenecek bilişim personeline 1 Nisan-31 Aralık 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yüzde 100, bunlar dışındaki personele ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yüzde 75 olarak uygulanacaktır.

Sirkülerimize konu olan Cumhurbaşkanı Kararı 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

7103 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala