banner image
Basılı Bültenler

Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 25 Nisan 2023 tarihli ve VUK-154/2023-5 sayılı sirküler ile Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na ilişkin süreler uzatılmıştır.

Söz konusu sirküler ile;

  • 26 Nisan 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 yılı Mart dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Mayıs 2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 2 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/154

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala