banner image
Basılı Bültenler

Konaklama Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Bu Beyannamelere Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 27 Mart 2023 tarihli ve VUK-152/2023-3 sayılı sirküler ile, 27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mart 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unun mükerrer 28 inci maddesine istinaden; mükellefler tarafından verilmesi gereken Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 27 Mart 2023 günü sonuna kadar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Mart 2023 günü sonuna kadar idi.

Ancak bakanlığa iletilen talepler doğrultusunda, mükellefler tarafından; 27 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Konaklama Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ve 28 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mart 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/152

Saygılarımızla

 

Makale metnini kopyala