banner image
Basılı Bültenler

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05 Ocak 2023 tarihli ve 27998389-010-06-02-1818123 sayılı Genelge (Sıra No: 1) ile 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları duyurulmuştur.

Dönem

01 Ocak-30 Haziran 2023

Aylık Katsayısı

0,388581

Taban Aylık Katsayısı

6,082041

Yan Ödeme Katsayısı

0,123232

Buna göre 2023 yılının ilk yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı, 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dönemi

Tutarı (TL)

01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023

17.904,62 TL

Söz konusu Genelge ’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü-27998389-010-06-02-1818123  sayılı Genelge (Sıra No:1)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala