banner image
Basılı Bültenler

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlenmiştir

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 07 Temmuz 2023 tarihli ve 27998389-010-06-02-2298931 sayılı Genelge (Sıra No: 10) ile 01 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları duyurulmuştur.

Dönem

01 Temmuz-31 Aralık 2023

Aylık Katsayısı

0,509796

Taban Aylık Katsayısı

7,979285

Yan Ödeme Katsayısı

0,161673

Buna göre 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı, 01 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.

Dönemi

Tutarı (TL)

01 Temmuz 2023 – 31 Aralık 2023

23.489,83 TL

Söz konusu Genelge ’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü-27998389-010-06-02-2298391  sayılı Genelge (Sıra No:10)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala