banner image
Basılı Bültenler

Kesinti Yolu ile Ödenen Vergilerin Nakden İadesinde 2023 Yılı İçin Geçerli Olan Tutarlar Açıklanmıştır

17 Ocak 2023 tarihinde 2023 yılı için tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, kesinti yolu ile ödenen vergiler ile geçici vergilerin mahsup ve iade usul ve esasları 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, tevkif yoluyla kesilen vergilerin nakden iadesine yönelik belirtilen hadlerin 2023 yılı için yeniden belirlendiği duyurulmuştur.

Söz konusu duyuru kapsamında 2023 yılı tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin;

  • İnceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecek nakden iade taleplerindeki tutar 151.000 TL,
  • Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 1.518.000 TL

olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Duyuru’ya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

252 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala