banner image
Basılı Bültenler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) Yayınlanmıştır

25 Şubat 2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45) kapsamında deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen illerdeki mükellefler ile bu illerdeki mükelleflerden mal ve hizmet alımında bulunan mükelleflerin KDV iade süreçlerine ilişkin olarak düzenlemeler yapılmıştır.

Bu doğrultuda KDV Genel Uygulama Tebliğinin mücbir sebep dönemlerinde KDV İade uygulamasına ilişkin (VI/Ç-2.) bölümünden sonra gelmek üzere, “ 3. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen İller İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması ” başlıklı bölüm eklenmiştir. Eklenen bölüm kapsamında;

·    Prefabrik yapı ile konteynerlerin indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDViade alacağının yılı içinde nakden iade edilebileceği belirtilmiş,

 ·   Deprem felaketi nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen illerde mükellefiyeti bulunanların beyanname verme yükümlülükleri ertelendiğinden; iade taleplerine ilişkin KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmının teminat verilmesi halinde nakden/mahsuben iade edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

 Mahsuben iade talepleri için:

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi;

 - HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya

teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

Nakden iade talepleri için:

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi;

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında,

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında,

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si

Oranında teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.

  • Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak (Artırımlı Teminat Uygulaması (ATU) kapsamındaki iadeler dahil) KDV Genel Uygulama Tebliğinde YMM raporlarının ibrazı için belirlenen sürenin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için bu süreler işlemeyecek olup mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süreler işlemeye devam edecektir.
  • Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince eksikliklerin tamamlanması için gönderilen yazılarda verilen sürenin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için de bu sürelerin işlemeyecek olup mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan sürelerin işlemeye devam edecektir.

İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 45)

Saygılarımızla

 

Makale metnini kopyala