banner image
Basılı Bültenler

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan KDV’nin İndirimi Hakkında Yeni Düzenleme

2023-71 Sayılı Bültenimizde sizlerle paylaştığımız gibi, evvelce yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ithalatta gözetim uygulaması, korunma önlemleri, dampinge karşı vergi gibi uygulamalar nedeniyle ithalatta ödenen katma değer vergisinin mükellefler tarafından hesaplanan katma değer vergisinden indirim hakkı kaldırılmıştır. Karar, 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu defa çıkarılan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, bahse konu 7846 sayılı Karara bir geçici madde eklenmiştir. Buna göre, ithalat bedelinin 24.11.2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilebilen mallar için, ithalatın en geç 1.4.2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi şartıyla ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında ödenen KDV’nin indirimi mümkün olabilecektir.

Söz konusu Karar 24.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

28.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-14.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala