banner image
Basılı Bültenler

İlave Destek Sağlanacak Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine İlişkin 6652 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

10 Ocak 2023 tarihli ve 32069 sayılı Resmî Gazete’de “Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar kapsamında, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan ve aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si31 Aralık 2028 tarihine kadar, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 ncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Yukarıda bahsi geçen göstergelere aşağıda yer verilmiştir.

  1. Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı
  2. Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.
  3. Uluslararası destekli proje sayısı
  4. Ar-Ge merkezlerinde lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
  5. Tasarım merkezlerinde lisansüstü dereceli tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı
  6. Ar-Ge merkezlerinde toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
  7. Tasarım merkezlerinde toplam tasarımcı sayısının toplam tasarım personeli sayısına oranı
  8. Ar-Ge veya tasarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

Söz konusu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girecek olup, ilgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6652)”

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala