banner image
Basılı Bültenler

İade Hakkı Doğuran İşlemlere İlişkin KDV İade Talebinde Bulunulacak Asgari Tutar 2.000 TL Olarak Belirlenmiştir

28 Ocak 2023 tarih ve 32087 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin katma değer vergisi iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar belirlenmiştir.

Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Yetki” başlıklı 36 ıncı maddesinde; Cumhurbaşkanı’nın iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkili olduğuna dair düzenleme bulunmaktadır.

Söz konusu Karar’a göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin katma değer vergisi iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu hüküm, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

6775 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala