banner image
Basılı Bültenler

Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanun’un Ödeme Süreleri ile Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır

31 Temmuz 2023 tarihli VUK-158/2023-9 sayılı Sirküleri ile, 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılına ait gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ve 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken BA-BS formlarının verilme süresi ve e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatıldığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Söz konusu Sirkülere göre;

  • 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılına ait gelir vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form BA" ve "Form BS" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar,
  • 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/158

Makale metnini kopyala