banner image
Basılı Bültenler

Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve Sisteme Yüklenme Süresi Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 29 Mayıs 2023 tarihli ve VUK-157/2023-8 sayılı sirküleri elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken, aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Haziran 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/157

Saygılarımızla


Makale metnini kopyala