banner image
Basılı Bültenler

Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya TL Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Destek Sağlamasına İlişkin Tebliğ Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır

30 Mart 2023 tarihli ve 32148 sayılı Resmî Gazete’de “Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6)” yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile döviz yükümlülüğü olan (ithalat bedeli veya döviz kredilerinin geri ödemelerine ilişkin yükümlülükleri olan) yurt içindeki yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına destek sağlanması amaçlanmakta olup Tebliğ’de önemli görülen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

 

1) DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI VE KATILIM FONLARININ VADELİ TÜRK LİRASI MEVDUAT VEYA KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜ:

 

Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre, döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi durumunda vade başı kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecektir.

 

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz, vade başı kuru üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak olup banka tarafından yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 1 aydan az olmamak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenecek vadelerde Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacaktır.

2) TÜRK LİRASI MEVDUAT VEYA KATILMA HESAPLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

 

2023/6 sayılı Tebliğ’in 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilere bankalarda mevcut olan Türk lirası cinsinden mevduat veya katılım fonu hesabı bakiyeleri için vade başı kuru üzerinden hesap sahibinin talebine istinaden 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankası tarafından belirlenecek vadelerde hesap açılacağı belirtilmiştir.

 

3) VADE SONU İŞLEMLERİ:

 

Sirkülerimizin konusunu oluşturan Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında, vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesinin banka tarafından ödeneceği açıklanmıştır.

 

 Aynı maddenin 2 nci fıkrasında, vade sonundaki kurun vade başında olan kurdan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutarın Merkez Bankası tarafından mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacağına yer verilmiştir.

 

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Türkiye Cumhuriyeti  Merkez Bankası tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak olup Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecektir.

 4) FAİZ ORANI:

 

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen bir haftalık vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacaktır. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilir, karşılanmayan kısım için Merkez Bankası tarafından ödeme yapılmayacaktır.

İlaveten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını da belirlemeye yetkili olacaktır.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, ilgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

 

Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6)

 

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala