banner image
Basılı Bültenler

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri ile Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışları Hakkında 150 Sayılı VUK Sirküleri Yayımlanmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı 13 Şubat 2023 tarihinde, depremzedelere verilecek bedelsiz barınma hizmetlerinin vergi kanunları karşısındaki durumunun netleştirilmesi ile depremden etkilenen illerimizde yapılan akaryakıt satışlarındaki belge düzeni ile ilgili 150 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.

Sirkülerde önemli görülen yerlere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

1) Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri

6 Şubat 2023 tarihli depremden etkilenen kişilere verilecek bedelsiz barınma hizmetleri için düzenlenecek faturalarda, işlemin mahiyetine ilişkin açıklamalara “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlara verilen bedelsiz barınma hizmetleri” yer verilmek ve barınma hizmet bedelinin sıfır “bedelsiz” olarak gösterilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca emsal bedeli sıfır olan söz konusu hizmetler dolayısıyla KDV ve konaklama vergisinin hesaplanmayacağı ve bu hizmetler nedeniyle barınma hizmeti verenlerce yapılan harcamaların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

2) Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni:

Akaryakıt satışı yapılmasına imkân tanıyan üzerinde tank, pompa vb. tesisatı bulunan ancak ödeme kaydedici cihazlara bağlı olmayan seyyar istasyonlar veya tankerler aracılığıyla akaryakıt satışı yapılması durumunda;

  • Akaryakıt satışı sonrasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerden herhangi birinin düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenebilecektir.
  • Müşterinin kendisine yapılan satış işlemi için belge talep etmesi halinde ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgeler (fatura, perakende satış fişi gibi) kullanılabilecektir.

Akaryakıt istasyonlarında doğrudan taşıtlara yapılmayıp bidon, varil gibi eşyalara yapılan akaryakıt satışları için düzenlenecek fişlerde, ödeme kaydedici cihazların T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ya da plaka bilgisi alanına sadece “2” rakamının girilmesi yeterli olacaktır.

İlaveten Akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların veya sistemin çalışmaması durumunda, akaryakıt satışı sonrasında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerden herhangi biri düzenlenmeyecek olup ancak yapılan satışlar için gün sonunda "muhtelif müşteriler" ibareli bir fatura düzenlenecektir.

Diğer taraftan, müşterinin bu satış için belge talep etmesi durumunda ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun belge düzenine ilişkin hükümlerinde yazılı belgeler (fatura, perakende satış fişi gibi) kullanılabilecektir.

Söz konusu Tebliğ’ aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

150 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala