banner image
Basılı Bültenler

Deprem Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilen Yerlere Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerine İlişkin KDV Oranının Yüzde 1 ‘e İndirilmesine İlişkin 6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır

14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6790 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin, 8 Şubat 2023 tarihinde olağanüstü hal ilan edilen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) kullanılmak üzere 31 Aralık 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) afetzedeler ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil)  KDV oranı %18’den %1’e indirilmiştir.

6790 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Cumhurbaşkanı tarafından vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan konteyner ve prefabrik yapı teslimlerine ilişkin KDV oranı %18’den %1’e indirilmiştir.

Söz konusu 15 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, ilgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6790)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala