banner image
Basılı Bültenler

Bazı Binek Otomobillere İlişkin ÖTV Matrah Aralıkları Yeniden Belirlenmiştir

03 Mart 2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885)” ile bazı araçların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrah aralıkları yeniden belirlenmiştir. 

Söz konusu Karar’a göre, sadece elektrik motorlu olanlardan (Hybrid araçlar bu kapsamda değildir)

  • Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen araçlarda %10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 700.000 TL’den 1.250.000 TL’ye 
  • Motor gücü 160 kW'ı geçen araçlarda  %50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 750.000 TL’den 1.350.000 TL’ye 

çıkarılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, sirkülerimize konu olan 6885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı araçların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrah aralıkları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

ESKİ MATRAH ARALIĞI

YENİ MATRAH ARALIĞI

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

-Sadece elektrik motorlu olanlar

 

-Sadece elektrik motorlu olanlar

 

-Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

 

-- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

 

-Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar

10

--Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar

10

-Diğerleri

40

-Diğerleri

40

-Motor gücü 160 kW'ı geçenler

 

-Motor gücü 160 kW'ı geçenler

 

- Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

50

Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

50

-Diğerleri

60

-Diğerleri

60

Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup ilgili Karar’ a aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

“4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885)”

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala