banner image
Basılı Bültenler

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında KGK Duyurusu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) resmi internet sitesinde 23.11.2023 tarihinde yayınlanan duyuruya göre, finansal tabloların bağımsız denetim faaliyetleri kapsamında enflasyona göre düzeltilmesinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla 31.12.2023 tarihli mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulacağı ifade edilmiştir. Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunun Geçici 33'üncü maddesi uyarınca 31.12.2023 tarihli mali tablolarda düzeltme, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın uygulanacaktır.

Bu çerçevede, işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren hazırladıkları yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının enflasyona göre düzeltilmesi için aşağıdaki yol haritası belirlenmiştir:

  • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulayan işletmeler, "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" ilkelerine,
  • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) uygulayan işletmeler ise "BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" ilkelerine, uygun olarak finansal tablolarını enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunmalıdır.
  • Kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yetkisine sahip olan kurumlar, TMS 29 veya BOBİ FRS'deki hükümlerin uygulanmasına ilişkin farklı geçiş tarihleri belirleyebilirler.

KGK Duyurusu bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231124-2.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala