banner image
Basılı Bültenler

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarı 1 Ocak 2024 İtibariyle Artırıldı

25.11.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarı artırılmıştır.

Buna göre;

  • Anonim şirketler için en az sermaye tutarı 250.000 TL olarak belirlenmiştir (Önceki tutar 50.000 TL)
  • Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler için en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir. (Önceki tutar 100.000 TL).
  • Limited şirketler için en az sermaye tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiştir. (Önceki tutar 10.000 TL)

26.11.2023 tarih ve 32381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Düzeltme” ile yeni düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olarak değiştirilmiştir.

7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bültenimize eklidir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231125-23.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı

Makale metnini kopyala