banner image
Basılı Bültenler

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanundaki Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

26 Mayıs 2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazete’de "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300)" yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 7440 Sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin 16 ncı fıkrasına göre Cumhurbaşkanı, söz konusu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili idi.

7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yukarıda bahsi geçen yetki kullanılarak, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun'dan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri 1 ay uzatılmıştır.

Sirkülerimize konu Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 7440 sayılı Kanun kapsamında başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil); bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında başvuru süresi uzatılan maddelere aşağıda yer verilmiştir:

Kanun’un;

  • 2 nci maddesi kapsamındaki kesinleşmiş alacaklar,
  • 3 üncü maddesi kapsamında kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklar,
  • 4 üncü maddesi kapsamında olan inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler,
  • 5 inci maddesi kapsamında matrah artırımı,
  • 6 ncı maddesi kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi,
  • 8 nci maddesi kapsamında ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,
  • 10 uncu maddesinde düzenlenen bazı oda ve borsalara ait olan aidat ve borçların yapılandırılması (2 nci fıkrada yer alan vergiye uyumlu mükellefe vergi indirimine ilişkin düzenleme ve 7 nci fıkrada düzenlenen araç muayenesine ilişkin düzenleme kapsam dışında tutulmuştur)

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

7300 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala