banner image
Basılı Bültenler

7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, katma değer vergisi oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise %18 olarak uygulanmakta idi.

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile genel KDV oranı %18’den %20’ye; % 8 indirimli KDV oranı ise % 10’a yükseltilmiştir.

Bazı temel gıda maddelerine uygulanan % 1 indirimli KDV oranında ise söz konusu cumhurbaşkanı kararı kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Ayrıca, 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile % 8 indirimli KDV oranının uygulandığı (II) sayılı listenin 37 nci sırasında yer alan ürünlerin KDV oranında da değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişikliğe göre; (II) sayılı listenin 37nci sırasında yer alan; sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri % 8 oranında KDV’ye tabi idi. Sirkülerimize konu olan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda yer alan 37 nci sıradaki ibare “Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri” şeklinde değiştirilmiştir.

İlaveten sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil ve peçetenin KDV oranı % 8’den %20’ye, diş fırçası ve macunu, diş ipliklerinin KDV oranı ise % 8’den %10’a çıkarılacaktır.

7346 sayılı Karar 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü yürürlüğe girecek olup, söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala