banner image
Basılı Bültenler

7347 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Şans Oyunları Vergisi Oranı Artırılmıştır

07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete’de “5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Ekli Karar (Karar No:7347)” yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında şans oyunlarından alınan verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %5, at yarışlarında %7 ve diğer şans oyunlarında %10 olarak uygulanmakta idi.

7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şans oyunları vergisi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10 (önceki % 5), at yarışlarında % 14 (önceki % 7) ve diğer şans oyunlarında % 20 (önceki % 10) olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 7347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrasındaki Oranların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7347)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala