banner image
Basılı Bültenler

7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Maktu Harç Tutarları Artırılmıştır

07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete’de “492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7344)” yayımlandı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan tüm maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmıştır.

Ayrıca tapu harçlarında olduğu gibi nispi olarak hesaplanan harçlarda ise bir değişiklik yapılmamıştır.

492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 6.091,30 TL’den 20.000 TL’ye çıkarılmıştır.

7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında değişen bazı harç tutarlarına aşağıda yer verilmiştir.

1)      PASAPORTLAR:

UMUMA MAHSUS MÜNFERİT VE MÜŞTEREK PASAPORTLAR (Konsolosluklar dahilinde verilen pasaportlar dahil)

ESKİ TUTAR

YENİ TUTAR

6 aya kadar olanlar

689,70

1.034,55

1 yıl için olanlar

1.008,30

1.512,45

2 yıl için olanlar

1.646,10

2.469,15

3 yıl için olanlar

2.338,50

3.507,75

3 yıldan fazla süreli olanlar

3.295,50

4.943,25

 

2)      BAZI YARGI HARÇLARI:

MAHKEME HARÇLARI

ESKİ TUTAR

YENİ TUTAR

I-Başvurma Harcı (Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde

82,40

123,60

Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde

179,90

269,85

Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde

276,40

414,60

Anayasa Mahkemesinde

1.480,40

2.220,60

 

VERGİ YARGISI HARÇLARI

ESKİ TUTAR

YENİ TUTAR

I-BAŞVURMA HARCI

Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine Başvurma

179,90

269,85

Danıştaya Başvurma

375,10

562,65

Danıştay’a Temyiz Başvurularında

783,80

1.175,70

Bölge İdare Mahkemesine Yapılacak İstinaf Yolu Başvurularında

521,40

782,10

 

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7344)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala