banner image
Basılı Bültenler

552 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Dijital Vergi Dairesi Uygulamasına Geçilmiştir

07 Ekim 2023 tarihli ve 32332 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:552) ile Dijital Vergi Dairesi uygulaması kullanıma açılmıştır.

Dijital Vergi Dairesi uygulaması kapsamında;

 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda sunulan hizmetlerin tek çatı altında birleştirilerek kişilerin kullanımına sunulması,
 • İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve e-Beyanname Sistemi erişim sayfalarının kapatılarak, tek giriş ile tüm hizmetlere (e-Belge, B-Trans ve e-Defter sistemleri hariç) erişimin gib.gov.tr üzerinden sağlanmasına,
 • Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükelleflerin yaptığı başvurulara istinaden vergi dairesince yapılan işlemlerin Dijital Vergi Dairesi tarafından yapılmasına ve bu işlemler sonucunda düzenlenmesi gereken belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda imzalanmasına, mühürlenmesine veya onaylanmasına

imkan sağlamış olup, konuya ilişkin detaylara aşağıda yer veirlmiştir.

 • DİJİTAL VERGİ DAİRESİ NEDİR?

552 sıra numaralı Tebliğ’in 3 üncü maddenin d bendine göre, dijital vergi dairesi (sistem); Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görev tanımları içerisinde yer alan hizmetlerin sunulması veya kişilerin vergisel ödevlerini yerine getirmesi amacıyla şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle erişim sağlanan internet adresi (www.dijital.gib.gov.tr) ve mobil uygulamalar üzerinde oluşturulan elektronik ortamı ifade etmektedir.

 • DİJİTAL VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İŞLEMLER:

Dijital vergi dairesi uygulaması sayesinde hayata geçirilen hizmetler söz konusu Tebliğ’in 8 inci maddesinde yer almakta olup aşağıda bu hizmetlere yer verilmiştir:

 • Borç ödeme
 • Mükellefiyet durum yazısı alınması.
 • Borç durum yazısı talebinde bulunulması.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.
 • Vergi kimlik numarası doğrulama.
 • Vergi kimlik numarası sorgulama. 
 • E-Vergi levhası sorgulama.
 • Re’sen terk sorgulama.
 • ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.
 • Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.
 • Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.
 • Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.
 • E-Devlet alındı numarası ile sorgulama.
 • Özelge talep edilmesi.
 • Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.
 • Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler

İnteraktif Vergi Dairesi ve İnternet Vergi Dairesi gibi uygulamalar üzerinden sunulan hizmetler belli bir plan dâhilinde Dijital Vergi Dairesine aktarılarak bu sistem üzerinden sunulacak olup, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter-Beyan Sistemi, e-Beyanname gibi kullanıcı kodu ve şifre kullanılarak erişim sağlanan uygulamalara Dijital Vergi Dairesi üzerinden giriş yapılabilecektir.

Dijital Vergi Dairesinde yapılan bir işlem sırasında herhangi bir belgenin mevzuatı gereğince ek yapılması gerekiyorsa, söz konusu belgenin taranmış hali veya çekilen fotoğrafı sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere eklenebilecektir. Ek yapılan belgelerin vergi dairesine kâğıt ortamında ibrazının istenmesi durumunda söz konusu belgeler elektronik ortamda başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığına/vergi dairesi müdürlüğüne evrak kayıt veya sistem işlem numarası belirtilmek suretiyle elden ibraz edilebileceği gibi istenirse iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir. Kişilerin yaptığı başvurular sonucunda vergi dairesi tarafından yoklama yapılması durumunda, yoklamaya yetkili personel tarafından, hakkında yoklama yapılandan belgelerin ibraz edilmesi istenebilecek olup, ibraz edilen belgelerin fotoğrafının çekilmesi ile elektronik yoklama sistemine aktarımı yapılacaktır.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılan işlemler sırasında eklenen belgelerin ibrazıyla ilgili kurallar dijital.gib.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

 • DİJİTAL VERGİ DAİRESİ HİZMETLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Dijital Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılabilecektir.

Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden;

 • Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,
 • E-Devlet şifresi bulunan,
 • Söz konusu Tebliğ kapsamında şifre edinen,

kişiler yararlanabilecektir.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, ilgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No:552)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala