banner image
Basılı Bültenler

31 Aralık 2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına Dönüşümüne Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulanacaktır

26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 Sayılı Resmî Gazete’de “5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına göre; Kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesna idi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı yukarıda bahsi geçen istisnayı uzatma yetkisine sahip olup, bahsi geçen istisnayı 31 Aralık 2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkilidir.

6728 sayılı Kararı ile, Cumhurbaşkanı kendisine verilen yetkiyi kullanarak 31 Aralık 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraların dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanabilmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2023 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli kur korumalı mevduat hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları (destek ödemeleri) kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/12/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6728)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala