banner image
Basılı Bültenler

21 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmî Gazete’ de Yayımlanmıştır

30 Aralık 2022 tarih ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 21 seri numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 260,00 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:21)

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala