banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılında Uygulanacak Değerli Kâğıt Bedelleri Belirlenmiştir

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 79 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanacak 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli Değerli Kâğıtlar Tablosu’nda yer alan değerli kâğıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kâğıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1- Noter kağıtları:

 

a) Noter kâğıdı

55,00

b) Beyanname

55,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

110,00

2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

501,00

4- İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

356,00

5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6- (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

83,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

83,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

166,00

7 - Aile cüzdanları

445,00

8- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

624,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

624,00

11- (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)

 

12 - Motorlu araç tescil belgesi

557,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

468,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

33,00

15- Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

83,00

16- Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

356,00

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 

356,00

Söz konusu Tebliğ'e aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:79) Değerli Kağıtlar

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala