banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan Yeniden Değerleme Oranı % 34,80 olarak Belirlenmiştir

09 Ekim 2023 tarihli 64 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile geçici vergi dönemlerinde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Yapılan duyuruya göre, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde dikkate alınması gereken yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuz dört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala