banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan Yeniden Değerleme Oranı % 18,95 olarak Belirlenmiştir

17 Temmuz 2023 tarihli 63 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile geçici vergi dönemlerinde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Yapılan duyuruya göre, 2023 yılı ikinci geçici vergi döneminde dikkate alınması gereken yeniden değerleme oranı % 18,95 (yüzde on sekiz virgül doksan beş) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /63

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala