banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Olan Yeniden Değerleme Oranı % 8,77 olarak Belirlenmiştir

05 Nisan 2023 tarihli 62 numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile geçici vergi dönemlerinde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Yapılan duyuruya göre, 2023 yılı birinci geçici vergi döneminde dikkate alınması gereken yeniden değerleme oranı % 8,77 (yüzde sekiz virgül yetmiş yedi) olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /62

Saygılarımızla,

Makale metnini kopyala