banner image
Basılı Bültenler

2023 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi 22 Mayıs 2023 Tarihine Uzatılmıştır

15 Mayıs 2023 tarihli ve VUK-155/2023-6 sayılı sirküleri ile 2023 yılı 1 inci dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme süreleri ve ilgili beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatıldığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulmuştur.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unun mükerrer 28 inci maddesine istinaden; mükellefler tarafından verilmesi gereken 2023 yılı 1 inci dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar idi.

Söz konusu Vergi Usul Kanunu sirkülerine istinaden, 2023 yılı 1 inci dönem geçici vergi beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 22 Mayıs 2023 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı ile ulaşılabilecektir.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/155

Saygılarımızla

Makale metnini kopyala