banner image
Basılı Bültenler

1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı için yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların ardından Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarı bir önceki döneme göre yüzde 49 oranında yapılan zam ile 17 bin 2 TL olarak açıklandı. 1.1.2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücret tutarı;

  • Brüt;  20.002,5 TL
  • Net;    17.002,12 TL, olarak belirlenmiştir.

Buna göre; 1.1.2024 tarihinden itibaren uygulanacak asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacaktır.

AYLIK ASGARİ ÜCRET HESABI

Brüt Asgari Ücret (Günlük tutar 666,75)

20.002,50

Sigorta Primi İşçi Payı (%14)

2.800,35

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı ( %1)

200,03

Gelir Vergisi

0

Damga Vergisi

0

Kesintiler Toplamı

3.000,38

Net Asgari Ücret

17.002,12

AYLIK İŞVEREN MALİYETİ HESABI

Brüt Asgari Ücret

20.002,50

Sigorta Primi İşveren Payı (%15,5) (5510 s.K. kapsamında)

3.100,39

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2)

400,05

İşverene Toplam Maliyet

23.502,94

Yukarıdaki hesaplamalar bilgi amaçlıdır, yeni tutarlar 1 Ocak 2024’den itibaren geçerli olacaktır.

30.12.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı bültenimiz ekinde yer almaktadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230-10.pdf

Saygılarımızla,

Ahmet Cangöz

Ortak | Vergi Bölüm Başkanı  

Makale metnini kopyala