banner image
Basılı Bültenler

Yemek Yardımı İstisnasına İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla işverenlerce yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılacak ödemelerdeki yemek istisna tutarına ilişkin 23 Kasım 2022 tarihli ve 2022/20 Sayılı Genelge yayınlanmıştır.

2022/66 sayılı sirkülerimizde açıklandığı üzere; 9 Kasım 2022 tarihli ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7420 Sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara, çalışılan günlere ait yapılan bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan ödemeler 1 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere gelir vergisinden istisna tutulmuştu.

Sirkülerimize konu olan 2022/20 Sayılı Genelge ile Kurum Yönetim Kurulunca alınan 17 Kasım 2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar ile yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin yüzde 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verildiği duyurulmuştur. 

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 4/(a) kapsamında sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarına ilişkin hesaplamaya aşağıda yer verilmiştir:

A-Günlük Asgari ücret

215,70

B-Kurum Tarafından Belirlenen Oran

%23,65

C-İstisna Tutulacak Yemek Bedeli (Günlük) (C=A*B)

51,01

Ayrıca, söz konusu istisna tutarı, 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren, yeni asgari ücret dikkate alınarak güncellenecektir. 

Söz konusu Genelge’ye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilecektir.

2022/20 Sayılı SGK Genelgesi

Makale metnini kopyala